Hakkımızda


Zonguldak'ta kurmuş olduğumuz tesislerimizde tamamen yerli olan çam peleti üretimi yapmaktayız. Tesislerimizde geri dönüşüm sonucunda elde edilen bir yakıt türü olan pelet yakıtı imal edilmektedir.Yaygın olarak kullanılan petrol ve kömür gibi fosil esaslı yakıtların yarattığı tehlikelerin önüne geçen pelet yakıtı ile hem doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyor hem de dış ülkere bağlı kaldığımız doğalgaz ve elektrik hizmetlerine alternatif enerji ve ısı yakıtı üretiyoruz.

Misyon & Vizyon


Sanayi devrimi ile başlayan yoğun enerji ihtiyacı, 20. yüzyılda ileri teknoloji insan hayatını kolaylaştıran ürünlerin ortaya çıkmasıyla daha da ileri boyutlara ulaşmıştır. İnsanoğlu bu enerji ihtiyacını giderebilmek için ilk olarak bilinen enerji kaynaklarına yönelmiştir. En yaygın olarak kullanılan fosil esaslı enerji kaynakları yenilenebilir özellikte olmayıp, rezervlerle sınırlıdır.Ayrıca bu yakıtların kullanılması neticesinde ortaya çıkan CO, CO2, SO2 gibi gazlar doğal düzene zarar vermekte, çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesi olan küresel ısınmanın hızlanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda hem dünyadaki bu soruna çözüm getiren firmalardan birisi olmak hem de maliyet tasarrufu sağlayacak biçimde bioyakıt üretimi ve döviz kazandırıcı şekilde yurt dışına da ihraç edecek biçimde üretimi hedeflenmekteyiz.