• Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.

 • %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi.

 • Pelet yakıtının yanma verimliliği, kömür yakıtına oranla daha yüksektir. Pelet yakıtı yanma verimliliği yüzde 97 iken, kömür yakıtının yanma verimliliği yüzde 78’dir.

 • Kömür sobalarında olduğu gibi bacadan duman çıkmaz ve kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur.

 • Yandığı zaman tüm ürün yanmaktadır ve kül oranı, kömür yakıtına oranla çok azdır.

 • Doğalgazın olmadığı yerlerde doğalgaz rahatlığı sağlayan bir yakıttır.

 • Sürdürülebilir bir kaynaktır.

 • Diğer fosil yakıtların kullanımına göre daha az tehlikelidir.

 • Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir.

 • Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi, pelet yakma sistemleridir.

 • Odun ve kömüre oranla, pelet yakıtının depolanması çok daha az yer kaplamaktadır.

 • Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet, orman atıklarını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.

 • Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve CO salınımı Kyoto Protokolü’ne göre kabul eşik değerlerinin altındadır.

 • Klasik katı yakıtlı sistemlerin kullanımında, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzoz edilebilir (hermetik kombilerde olduğu gibi).

 • Pelet yakıtının kullanım alanlarında, toz ve kül oranı diğer katı yakıtlara oranla çok düşüktür.

 • Redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar.

 • Elektrikler kesildiğinde kaza dairesine müdahale gerektirmez.