Pellet avantajları Peletin avantajları

Peletin Avantajlari


 • Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.

 • %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi.

 • Sürdürülebilir bir kaynak olması.

 • Diğer fosil yakıtların kullanımına göre daha az tehlikelidir.

 • Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması.

 • Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.

 • Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.

 • Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.

 • Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.

 • Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur.

 • Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi) Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur.

 • Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi)

 • Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur.

 • Kazan dairesi toz duman olmaz.

 • Redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar.

 • Elektrikler kesildiğinde kaza dairesine müdahele gerektirmez