Pelet, odun peletinin yanında bir de tarımsal atıklardan üretilecek şekilde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmadaki esas amacın kalite farkı olduğu söylenebilir. Özellikle Avrupa ülkelerinde bu sınıflandırmalara yönelik belirlenen standartlar kullanıcıya yeterli bilgiyi sunarken Türkiye’ de henüz bu konuda yeteri kadar bilgilendirme ve standardizasyon ortamı oluşmuş değil. Bu açıdan baktığımızda ürün hammaddesindeki karışımın yanıcılığı etkileyen özellikleri kritiktir. Nihai tüketicilerin bu detayları dikkate alarak ürün satın almaların avantaj sağlayan bir etken olarak bilinmelidir. 

Hammadde ve üretim teknikleri açısından farklılık göstermekle beraber, odun ve türevi maddelerin pelet haline dönüştürülmesinde bağlayıcı madde eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Odun peletleri yeterli bağlayıcı madde kullanımına izin veren çerçevede güçlü bir enerji potansiyeli sağlaması bakımından önemlidir. Orman alanlarında yer alan ağaç ve ağaççıkların kök, gövde ve dal odunu ile birlikte odunsu olmayan kabuk ve yapraklarından oluşan bütünü hammadde kapsamında değerlendirilebilir. 

Bu bilgilere ek olarak hammadde seçiminde sıralamaya gidildiğinde çam ile üretimi yapılan peletlerin enerji potansiyelinin diğer tüm ağaç türlerine göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Nihai kullanıcıların, pelet seçimi yaparken katma değeri yüksek olan ve daha fazla verim sağlanabilmesi açısından avantajlı olan çam peleti talep etmeleri faydalarına olacaktır.

Nok Pelet olarak Ar-Ge ekibimizin yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde ürün çeşitliliğine bakarak en fazla faydayı sağlayan çam peletini müşterilerimize sunuyoruz. Kalite algısının yüksek olduğu tesislerimizde üretilen peletlerin sürdürülebilir müşteri memnuniyetine uygun biçimde üretilmesi, en öncelikli hedeflerimizdendir. Bu bakımdan hem müşterilerimizin bilinçlenmesi hem de kaliteli ürünün farkının bilinirliğini artırmak adına, pazarlama departmanımız yeterli ürün bilgilendirmelerini yapmaktadır.