Alternatif ve yenilenebilir olan peletin hammadde bakımından birçok çeşidi olduğunu ifade edebiliriz. Genel olarak baktığımızda bütün odun türleri pelet üretiminde kullanılabilir. Ancak yumuşak odun türleri (ibreli ağaçlar) pelet için daha uygundur çünkü yumuşak olarak adlandırdığımız odun türleri sert odun türlerinden (yapraklı ağaçlar) oldukça fazla lignin içerir. Lignin doğal yapıştırıcı madde olarak odun bünyesinde bulunur ve pelet üretiminde bağlayıcı madde olarak katkı sağlar. Pelet üretiminde herhangi bir ek katkı maddesine gerek duyulmaz.

Ülkemiz bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir coğrafyada bulunduğu için üretim aşamasında ihtiyaç duyulan hammaddelerin tedariği ve arzı konusunda sorun yaşanılmayacağı planlanmaktadır. Ağaçlar, talaşlar, kabuklar, ceviz kabuğu, badem yani her türlü orman ürününden pelet üretimi yapılabilmektedir. Pelet hammaddesi olarak kullanılan beyaz odun, kabuklar ve tomruklama artıkları ham madde niteliğindedir. Buna rağmen bir tam ağaç bile pelet üretiminde hammadde olarak kullanılabilir. Fakat pelet için esas ana hammadde talaştır. Talaşın daha fazla tercih edilmesinin nedeni düşük maliyetidir. Özetle pelet üretmek için gerekli olan hammadde doğada kolaylıkla bulunabilmektedir. Fakat yalnızca talaştan veya yumuşak olarak adlandırdığımız odun türünden yapılan peletin yanıcılığı düşük olacaktır. Bu açıdan hammadde karışımı olarak sert odun türlerinin dâhil edileceği şekilde olursa pelet kalitesi artırılmış olur. Özellikle çam, kayın ve kozalak karıştırılarak elde edilen hammaddeler kaliteyi artırmaktadır. 

Pelet kalitesini etkileyen diğer bir etmen ise kullanılan sistemdeki nem oranının doğru biçimde uygulanmasıdır. Nem oranı kullanılan malzemenin sıkıştırılma sırasındaki yoğunluğunu etkileyen bir faktördür. Bu oranın doğru şekilde ayarlanması pelet kalitesini ve yanıcılığını etkileyen bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nok Pelet olarak talaşın içerisine belli oranlarda çam, kozalak ve kayın karıştırılarak ürettiğimiz peletleri kalite standardı piyasayı aşacak biçimde kullanıcı hizmetine sunuyoruz. Yüksek kalitede üretilen peletlerin Ar- Ge faaliyetlerimiz çerçevesinde yenileştirme çalışmalarımız sürüyor. Kilo başına fiyat alabileceğiniz ve fayda maliyet avantajlarımız hakkında bilgi edinebileceğiniz uzmanlarımıza https://www.nokpelet.com/iletisim adresinden ve +90 850 466 00 17 / +90 212 934 00 17 numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.