Pelet Fiyatı ve Kalitesi

Pelet
17/02/2020

Alternatif ve yenilenebilir olan peletin hammadde bakımından birçok çeşidi olduğunu ifade edebiliriz. Genel olarak baktığımızda bütün odun türleri pelet üretiminde kullanılabilir. Ancak yumuşak odun türleri (ibreli ağaçlar) pelet için daha uygundur. Çünkü yumuşak olarak adlandırdığımız odun türleri sert odun türlerinden (yapraklı ağaçlar) oldukça fazla lignin içerir. Lignin doğal yapıştırıcı madde olarak odun bünyesinde bulunur ve pelet üretiminde bağlayıcı madde olarak katkı sağlar. Pelet üretiminde herhangi bir ek katkı maddesine gerek duyulmaz.

Ülkemiz bitki çeşide açısından çok zengin olduğu için üretim aşamasında çok sorun yaşanılmayacaktır. Ağaçlar, talaşlar, kabuklar, ceviz kabuğu, badem yani her türlü orman ürününden bu üretim yapılabilir. Pelet hammaddesi olarak kullanılan beyaz odun, kabuklar ve tomruklama artıkları ham madde niteliğindedir. Buna rağmen bir tam ağacı bile pelet üretiminde hammadde olarak kullanılabilir. Fakat pelet için esas ana hammadde talaştır. Özellikle de daha çok talaş kullanılmaktadır. Talaşın aşırı derecede düşük bir maliyeti olduğundan, çok daha fazla tercih edilmektedir. Özetle pelet üretmek için gerekli olan hammadde doğada kolaylıkla bulunabilmektedir. Fakat yalnızca talaştan veya yumuşak olarak adlandırdığımız odun türünden yapılan peletin yanıcılığı düşük olacaktır. Bu açıdan hammadde karışımı olarak sert odun türlerinin dahil edileceği şekilde olursa pelet kalitesi artırılmış olur. Özellikle çam, kayın ve kozalak karıştırılarak elde edilen hammaddeler kaliteyi artırmaktadır. 

Pelet kalitesini etkileyen diğer bir etmen ise kullanılan sistemdeki nem oranının doğru biçimde uygulanmasıdır. Nem oranı kullanılan malzemenin sıkıştırılma sırasındaki yoğunluğunu etkileyen bir faktördür. Bu oranın doğru şekilde ayarlanması pelet kalitesini ve yanıcılığını etkileyen bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

NOK PELET olarak talaşın içerisine belli oranlarda çam, kozalak ve kayın karıştırılarak ürettiğimiz peletleri kalite standardı piyasayı aşacak biçimde kullanıcı hizmetine sunuyoruz. Yüksek kalitede üretilen peletlerin Ar- Ge faaliyetlerimiz çerçevesinde yenileştirme faaliyetlerimiz sürüyor. Kilo başına fiyat alabileceğiniz ve fayda maliyet avantajlrımız hakkında bilgi edinebileceğiniz uzmanlarımıza https://www.nokpelet.com/iletisim adresinde ve +90 212 934 09 17 / +90 212 934 00 17 numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.


Pelet konusundaki ihtiyaç ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişim
Yenile