Pelet yakıtını odun peleti ve tarımsal atık peleti olarak sınıflamak mümkündür. Özellikle Avrupa ülkelerinde kullanımı yaygın olan pelet ürününün kullanım alanı olarak geniş bir çerçeve düşünülebilir. Evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda, yani ısı gerektiren tüm alanlarda pelet  (biyokütle) yakıtları kullanılabilir.

Bu kullanım alanlarının tamamında rahatlıkla kullanılabilen peletin;

Evlerde, katı yakıtın kullanılabildiği tüm ısıtma sistemlerinde, gaz ve elektrik ısıtma sistemlerinde yanma hücresinin yapısı değiştirilecek şekilde kullanılabilir.

Otellerde; lpg ve sıvı yakıtlı kazanların tamamına entegre edilecek şekilde kullanılabilir. Ayrıca Güneş enerjisi sistemlerine de entegrasyonunun sağlanabilmesi açısından çok ciddi maliyet avantajı sağlamaktadır.

Fırınlarda; ekmek üretimi için kullanılan yakıt kazanlarında kullanılabilen pelet temiz olması ve otomatik besleme ve termostatlar sayesinde istenilen tüm sıcaklıkların elde edilebilmesi açısından avantajlıdır.

Endüstriyel kurutma tesislerinde; Pelet brülörleri ve kazanları su, buhar ve tüm hava ısıtıcılarına kolaylıkla adapte edilebilir. Boya ve her çeşit fırın kurutmalarında kullanılabilir.

Okul ve kamusal alanlar; olarak değerlendirebileceğimiz tüm yerlerde peleti ısıtma amaçlı kullanılabilir. Mevcut ısıtma sistemine kazan değişimi ile entegrasyonu sağlanabilen peletin sisteminin yaratacağı maliyet avantajı oldukça yüksektir.

Seralar; son yıllarda oldukça yaygınlaşan sera sistemlerinde kullanılan ısıtma yöntemleri maliyet bakımından zorlayıcıdır. Mevcut ısıtma sistemlerine nazaran çok ciddi yüksek enerji sağlayan peletin çalışma sistemi gereği ortamın ısısını aynı seviyede tutulabilen şekilde ayarlanabilmesi bu alanlarda kullanımını kolaylaştıran bir etken olarak değerlendirilebilir.

Spor Tesisleri; kış dönemlerinde veya don tehlikelerine karşı ihtiyaç duyulan şartlandırılmış sıcak hava temininde peletler kullanılabilir. Sıcak hava jeneratörlerine takılan pelet brülörleri ile sıcak hava temin edilir ve ortama üflenir. Standart dışı odun ve bio peletler de yakılarak minimum maliyetle ortamın ısıtılmasını sağlar.