Peletin Avantajları

Pelet
03/02/2020

Gelişmiş ülkelerde bio enerji geleceğin enerji kaynağı olarak görülmektedir.  Bu enerji ısınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde kullanılabilir. Isınma amaçlı olarak yaygın olarak kullanılan kaynaklardan biri de pelettir. Pelet, biyokütle enerjisi yani yenilenebilir enerji kökenli bir yakıttır. Yerli doğal ürün ve atıklardan üretildiği için arz güvenliği yüksek olan bir kaynaktır. Temelde bu avantajlara sahip olan yakıtın birçok açıdan kullanım kolaylığı sağladığını söyleyebiliriz. Bunları kısaca sıralamak gerekirse;

 

 • Ekonomik bir yakıt olması günümüz dünyasında en önemli ihtiyaçlardan birine cevap olması açısından önemlidir. Doğalgaz ve petrol yakıtlarına gibi maliyeti direkt olarak dövizden etkilenmez.
 • Üretim sonrası oluşan küçülme sonrasında nakliyesi ve depolamasının çok büyük avantaj yarattığını söyleyebiliriz.
 • İçerisindeki karışım ve yüksek enerjili hammaddelerin sıkıştırılması nedeniyle sağladığı enerji ve uzun yanma süresi nedeniyle muadillerinden sağlanan faydayı aşan bir üründür.
 • Doğadaki kaynaklardan elde edilebilir ve yerli kaynakların kullanımını teşvik eden bir ürün olması açısından önemlidir. Döviz Kazandırıcı Faaliyetler arasında sıralanabilecek bir ürün olarak üretimi yapılabilir.
 • Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilir olması. Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanan pelet yakıtıdır.
 • Yakma sistemlerinin işletilmesi ve bakımı diğer yakıtlı tesislere göre kolaydır.
 • Kullanım sonrasında bıraktığı atık bakımından da muadillerine göre oldukça avantajlıdır. Yaklaşık 10 kat daha az atık ortaya çıktığından mütevellit uzun süre bakım ve temizleme ihtiyacı duyulmamaktadır.
 • Elektrik kesintisi ihtimalinde yakma sistemine müdahale gerektirmez sistemsel bir sorun yaşanması olasılığını ortadan kaldırır.
 • Kullanım şekline ise elle dolum ve otomatik dolum olmak üzere iki seçenek mümkündür. Otomatik dolumda; hem büyük kolaylık sağlıyor olması hem de kül oranının 1000/5 olması nedeniyle kül boşaltma işlemini neredeyse ortadan kaldırmış oluyor. Bu sistem sayesinde mekanın sıcaklığını istenilen derecede korunabilir.
 • Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılarak üretilmesi de avantajları arasındadır.
 • Üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile, kolayca tutuşabilir orman atıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
 • İçerdiği nem oranı % 10’un altındadır. Bu oran odun yakıtlarda en az bir katının üzerindedir. Düşük nem oranı yanma veriminin yüksek olmasının dayanaklarından biridir.
 • Klasik katı yakıtı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir (hermetik kombilerde olduğu gibi).
 • şeklinde özetlenebilir.

NOK PELET olarak bizler bu avantajların tamamını kullanıcının hizmetine sunan teknoloji ile üretim yaparak; ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlarken, ihracat faaliyetlerimiz ile de bağımlı ekonomi görünümünden uzak bir modeli benimsiyoruz. Uzun vadede Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke ile ihracat faaliyetlerimizi genişletmeyi planlıyoruz.


Pelet konusundaki ihtiyaç ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İletişim